Elektrické podlahové kúrenie Ondolia – typy inštalácií

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

Vážení zákazníci. Vzhľadom k zvyšovaniu kvality našich produktov sme pristúpili k rozhodnutiu vymeniť staršiu technológiu vykurovacích fólií Ondolia za najnovšiu technológiu Hi-Carbon. Viac informácií ohľadom vykurovacích fólií Hi-Carbon nájdete na našej webstránke www.interclima.sk

1. Pod poter (anhydridový, cementový)

Ondolia OPFVykurovacia fólia ONDOLIA 80W alebo ONDOLIA 130W sa montuje do cementového poteru, anhydridu, samonivelizačného poteru a pod. Podľa spôsobu prevádzky vykurovacieho systému si zvolíme, či chceme mať čiastočne akumulačný alebo akumulačný vykurovací systém. Vykurovacia fólia Ondolia je zafixovaná k tepelnej izolácii (polystyréne, min. vlne), použije sa parozábrana (krycia PE fólia) a následne sa zaleje vrstvou vodivého materiálu (anhydridový, cementový poter) s hrúbkou cca 4-6 cm. Na poter už môžeme použiť akúkoľvek podlahovú krytinu – dlažbu, plávajúcu podlahu, koberec, linoleum a podobne. Pri tomto spôsobe podlahového vykurovania je nábeh podlahového kúrenia pomalší (cca. 30 – 40 minút), ale má väčšiu akumulačnú schopnosť a tým pádom pomalšie chladne ako pri umiestnení priamo pod podlahovú krytinu. Tento systém je vhodný najmä pre novostavby, resp. rekonštrukcie, kde je možné ešte navýšiť konštrukčnú výšku podlahy o tepelnú izoláciu (polystyrén), poter a podlahovú krytinu.

Poznámka: Pri použití cementového poteru odporúčame použiť ako výstuž poteru polypropylénové vlákna a nie oceľové (kari) siete kvôli možnému poškodeniu vykurovacej fólie Ondolia.

2. Priamo pod podlahovú krytinu - plávajúcu podlahu, parkety a linoleum (nie keramickú dlažbu)

Ondolia OPFVykurovacia fólia ONDOLIA 80W alebo ONDOLIA 130W sa montuje priamo pod podlahovú krytinu, bez búracích prác a betónovania, alebo na existujúcu podlahu. V tomto prípade odporúčame použiť podložku Ondolia s hrúbkou 5 mm pod vykurovaciu fóliu Ondolia. Táto podložka dodatočne tepelne odizoluje podlahu a do tejto podložky sa vyrezávajú drážky pre prípojné vodiče a podlahový senzor termostatu, čím nevzniknú nežiaduce nerovnosti podlahy pred uložením podlahovej krytiny. Následne nemusíte už kupovať podložku pod plávajúcu podlahu. Ako podlahovú krytinu môžete použiť plávajúcu podlahu (drevenú, laminátovú), parkety, koberec, linoleum a podobne. Výber vhodnej podlahovej krytiny pre elektrické podlahové vykurovanie Ondolia konzultujte s výrobcom alebo predajcom podlahovej krytiny. Keďže sa vykurovacia fólia Ondolia umiestňuje priamo pod podlahovú krytinu, vykurovací systém môže pružnejšie (rýchlejšie) reagovať na zmeny teplôt okolitého prostredia. Tento systém je vhodný najmä pri rekonštrukciách, kde nie je už možné dodatočne navýšiť výšku podlahy, resp. pre novostavby, ktoré sú vybudované tzv. systémom ,,suchých“ procesov. Celková výška vykurovania s podložkou Ondolia je iba 6 mm.

Pri použití oboch typov inštalácií budú prevádzkové náklady na vykurovanie rovnaké.

Samozrejmosťou je návrh a cenová ponuka zdarma a nezáväzne!!!

InterCima 2012 © Kryton partner